Kritik Başarı Faktörleri

4.2.13.KRITIK BAŞARI (ANAHTAR, EŞIK) FAKTÖRLERI (KBF)

Kritik veya anahtar başarı faktörleri tıpkı bir kapıyı açan kilit gibidir. Kritik 
başarı faktörleri çıkmaz hâline gelmiş sorunlar, sorunlar yumağı gibi 
kavramlardır. Kritik başarı anahtar gibidir. Bir gerçekleşirse çorap söküğü 
gibi peşinden pek çok sorun konu çözüme kavuşur. 
Kritik başarı faktörü bir sorunu çözmede temel adımdır. O yüzden amaçlara 
çerçeve çizer.

Yerel yönetim yapısı ve özelliğine göre anahtar başarı faktörleri tespit 
edilir.

KBF seçiminde aşağıdaki adımlar atılır. 
Kritik başarı faktörleri öncelikli sorunlar kümelenerek arama konferanslarında 
paydaşlara sorulur. Paydaş görüşleri toplanır, ayıklanır, 
tartışmaya açılarak netleşir 
Kritik başarı faktörleri Yerel yönetimin belirlenen öncelikli konuları 
arasında en önde olanlar yani, kritik öneme haiz olanlar atölye çalışmasında 
ayıklanır 
Her iki çalışmada tespit edilen konular bir araya getirilerek listelenir. 
Benzer olanlar ayıklanır, birleştirilir, yenilenir. Netleşen liste arama konferansına 
sunulur.

Tespit edilen her kritik konu bölümlerindeki tabloya yerleştirilir. Konular 
arama konferanslarında yerel, eksen, alan açısından puanlanması ve sıralanması 
yapılır. Liste netleşir. Böylece hem genel hem alanlar için kritik 
başarı faktörleri belirlenir.

Genele hitap eden kritik başarı faktörleri on adet civarında seçilmelidir. 
Aksi hâlde kritik olanlarla normal olan ayrımı yapılamaz. Öte yandan amaçhedefler 
ile mukayesesi zorlaşır.

KB FAKTÖRLERİ 
• Kurumsal yapıs 
• Çevre 
• Yöneticinin tutumu 
• Kadrolar 
• Hizmet anlayışları 
• Merkezileşme 
• Karar mekanizması 
• Katılım 
• Kent bilinci 
• Gençlik 
• Sivilleşme 
• STK 
• Kentlileşme 
• Kamu mallarına duyarlılık 
• Ortak kullanım alanlarına 
• Duyarlılık 
• Yönetim anlayışı 
• Siyasal tercihler 
• Kültür 
• Hizmet sunumu 
• Hemşericilik 
• Güvenlik 
• Ulaşım 
• Sosyal hizmetler 
• Özürlüler 
• İyi yönetim 
• Kentsel dönüşüm 
• Kent markası 
• Yeşil alan 
• Pazarlar 
• Sağlıklı yaşam alanları 
• Hizmetlere erişebilirlik 
• Yönetim memnuniyeti 
• Yatırımlar 
• Toplumsal sorumluluk 
• Mali yapı 
• Kadınlar 
• Gençler 
• Engelliler 
• Memurlar 
• Sahil 
• Kaynak üretme