Temel Kriterler

4.2.12.TEMEL KRITERLER

Kriter sözlük manasında ölçü, ayar, mihenk taşı denirken plan dilinde 
“olmazsa olmaz” anlamında kullanılır. Yerel stratejik plan yereli geliştirmek 
için yapıldığına göre şu soruları sormalıyız.

Yerelin temel kriterleri nelerdir? 
Yani olmazsa olmazları nelerdir? 
Yerel gelişirken nelerden vazgeçmek istemez? 
Başka şekilde söyleyelim. Yerel gelişirken neleri hep gözetecek, gelişimini 
ona bağlı sürdürecektir. Temel kriterler, yerelin olmazsa olmazlarıdır. 
Temel kriterlere vizyon yön verir. Temel kriterlere “karar kriterleri” de 
denmektedir. Karar verilen her konu kriter ölçeklerine göre tartılır. Doğrudan 
amaç-hedef-stratejileri biçimlendirir.

Böyle baktığımızda temel kriterler plan için bağlayıcı olmaktadır. Kriterler 
karar vermede bağlayıcı unsurdur. Amaç, hedef, strateji oluştururken 
her biri ayrı ayrı kriterler süzgecinden geçirilir. Kriterlerle uyumu, bağlılığı, 
uygunluğu sorgulanır.

Gelişim planının temel yol göstericisi olan kriterler arama konferansları 
ve karar toplantılarına katılanlar, tek tek değerlendirilir, beyin fırtınası yoluyla 
tartışarak karar verirler. Katılanların öncelikleri sıralanarak kriter öncelikleri 
ortaya çıkarılır.

Elde edilen kriterlerin sıralaması, akil adamların karar toplantısında nihai 
hâlini almıştır. Kriter sıralamasında üç kere delfi yönetimi uygulanarak 
ortalama sonuca varılmıştır.

TEMEL KRİTERLER (örnek) 
• Eğitim 
• Üretim 
• İstihdam 
• Yaşam kalitesi 
• Demokrasi 
• Hizmet 
• Çevre