Politikalar

4.2.5.POLITIKALAR

Politika yerel yönetimin amaçlarına ulaşmak için izleyecekleri yöntemlerdir. 
Politika oluşturmada kurum kültürü önemli bir role sahiptir. Politika, 
var olan birikimleri reddetmez, onları yaşatmaya çalışır. 
Politika belirlerken misyon belirlemede olduğu gibi soru tabloları hazırlanır. 
Soruların süzgecinden geçen bilgiler tartışma toplantılarında ele 
alınır, değerlendirilir. Yeni politikalar üretilmeye çalışılır. 
Stratejik plan yapmadan önce yerel yönetim politikalarını ciddiye almalıyız. 
Politikalar üç gruba ayrılır.

1. Ülkenin/devletin genel yerel yönetim politikaları 
2. Yerel yönetimin şimdiye kadar ürettiği politikalar 
3. Seçimle yönetime gelenlerin siyasal tercihleri ve politikaları

Dışarıdan bakıldığında yerel yönetimler mevzuatla yönetilen, inisiyatif 
alanı dar görülen idarelerdir. Ancak kaynak kullanımı, hizmet sunumu, gelecek 
planları tamamen politik atmosferde cereyan etmektedir. O nedenle 
yerel yönetimler tercihlerle yönetilmektedir. Kamuoyu, halkın ihtiyaç ve 
talepleri, politikayı şekillendirmede etkili olmaktadır. 
Stratejiler, politikaların süzgecinden geçirilerek oluşturulur. Politika çatışma 
alanı olduğuna göre, seçimle gelen yerel yönetim lideri ne yapmalıdır? 
Kendi politikalarını üst yerel politikalar ve yerleşmiş yerele ait politikalar 
ile uyumlu çalıştırmalıdır. 
Yerel yönetimin stratejik planı seçilmiş liderin dönemine aittir. Başkanın 
tercihlerini ve yaklaşımlarını içerir. Ancak ülkemizde yerelde yerleşmiş güçlü 
devlet geleneği bulunmaktadır. Lider hem kamunun hem halkın adına 
yönetir. Klasik deyimle yerel yönetim devletle halk arasında köprü görevi 
yapar. Bu nedenle politika, planı besleyen ve yaşatan temel kaynaktır.