İlke-Değerler oluşturmak

4.2.4.İLKELER VE DEĞERLER OLUŞTURMA

Vizyon ve misyonun temelinde yatan inançlar temel değerlerdir. Misyon 
ve vizyon hazırlanmadan önce ilke-değerler ortaya konmalıdır. Temel 
değerler ve ilkeler kurumda zaten var olan, yönlendiren ögeler iken bunlar 
yeniden tartışılarak liste halinde ortaya çıkarılır. Temel değer hazırlanırken 
kopyalama ve taklit tehlikesi bulunur. Dikkat edilmesi gereken, kelimelerin 
kendisi değil içinin doldurulmasıdır. Yerel yönetimi dolu dolu temsil eden 
kavramlar benimsenmelidir. 
Yerel yönetim hangi ilke ve değerler taşıyorsa stratejik plan da aynı ilke 
ve değerler üzerine oturur. Yerel yönetim ve ona bağlı planın ilke ve değerleri 
öncekilerden etkilenerek tespit edilir. 
Yerel yönetimin önceden hazırlanmış ilke ve değerleri varsa bunlar yeniden 
ele alınır, güncellenir. İlke ve değerler arama toplantısında paydaşlara 
sorulur. Paydaşların yazacağı (ortalama 5) ilke-değerler harmanlanır, 
ayıklanır, tartışmaya açılır. İlke-değer listesi mümkünse az olmalıdır. Yerele 
özgü olmalı ve yereli çağrıştırmalıdır.

Tespit edilen ilke-değerler planın her kademesinde, her çalışmasında ışık 
tutan , yol gösteren kelimeler olacağından net ve kabul görür olmalıdır.