Misyoın Toplantıları

3.1.7.8. Misyon Toplantıları

Misyon toplantıları yerelin geneli için genel arama toplantılarında alanlar 
için alan toplantılarında yapılır ve netleşir. 
Yerel alanın misyonu tespit etmeye yönelik toplantılar yapılır misyon 
toplantılarında nominal grup tekniği kullanılır. Yerel alanda yer alan aktörlerin 
görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde misyon taraması yapılır. 
Her ikisi bir araya getirilip bütünleştirilir, gruplaştırılır, ayrıştırılır ve misyon 
listesi oluşturulur.