Vizyon Toplantıları

3.1.7.9. Vizyon Toplantıları

Yerel alanın vizyonunu ortaya çıkarmak için teknikler kullanılan toplantılar 
yapılır. Vizyon toplantıları peş peşe yapılarak sonuçlanmaya çalışılmalıdır. 
Vizyon toplantıları misyon toplantılarında olduğu gibi genel 
arama toplantılarında ele alınır ve ham hâle getirilir. Akil adamlar toplantısında 
süzgeçten geçirilir. Atölye çalışmasında üzerinde teknik çalışmalar 
yapılarak son hâle dönüştürülür. (vizyon oluşturma vizyon bölümünde 
işlenmiştir.).