Görüşmeler Analizi

4.1.22. GÖRÜŞMELER ANALIZI

Görüşmeler başlığı altında birbirinden ayrı çalışmalar yapılır. Bunların 
ayrı ayrı notları alınır, konuşmalar çözülür, bilgiler ayıklanır. Çalışmalar bilgi 
metinlerine dönüştürülür. Plan içinde nerede kullanılacaksa o formata 
uygun hâle getirilir. Ayrıca plan raporunda metin yayınlanarak hedef kitle 
ile paylaşılır. (Mesela, röportaj, örnek olay plan raporunda okuma parçası 
olarak verilir) 
Görüşmeler yolu ile elde edilen bilgiler genellikle üç gruba ayrılır; Mevcut 
durum tespitleri, sorun-çözüm önerileri, gelecek beklenti ve önerileri. 
Böyle bir ayrım yapılarak plana veri-bilgi aktarılacaksa, aynı konuya aktarılan 
diğer veri-bilgilerle harman edilir, ortak akıl bulunmaya çalışılır. Veribilgiler 
plandaki konuşmalarla yerine göre aynen, özetlenerek veya ana fikir 
korunarak yerleştirilir. Planın kaynakça bölümünde “kaynak” gösterilir.