Görüşmeler

3.1.6.GÖRÜŞMELER

Plan yapılırken yerelin şartlarına uygun görüşme planı yapılır. İlerleyen 
süreçte görüşmeler yenilenir, güncellenir. Görüşme kapsamını beş temel 
başlık altında yürütmeliyiz: